Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » NFOŚiGW » Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody "LEŚNA"

2023-08-23 

W budynku Stacji, którego powierzchnia zabudowy wynosić będzie 1 160,57 m2 znajdować się będą następujące pomieszczenia: dyspozytornia, rozdzielnia elektryczna, hala filtrów, pom. nanofiltracji, pom. reagentów wraz z instalacją dozowania reagentów, pom. siarczanu glinu, pompownia, napowietrzalnia a także wiatrołap, korytarz,  klatka schodowa,aneks higieniczny, WC, pom. techniczne, pom. gospodarcze, pom. socjalne.

Na Stacji zaprojektowano następujące instalacje technologiczne:

 • układ napowietrzania wody poprzez proj. aeratory kaskadowe zamontowane w pomieszczeniu napowietrzalni oraz turbiny napowietrzające zamontowane w zbiorniku wody czystej;
 • układ dozowania koagulantu przed zbiornikiem wody surowej;
 • układ pomp pośrednich w pomieszczeniu pompowni podających wodę surową ze zbiornika wody surowej na proces dwustopniowej filtracji;
 • układ pomp płucznych w pomieszczeniu pompowni do płukania złoża filtrów;
 • układ dmuchaw powietrza do zruszania złoża filtrów Iº i IIº powietrzem;
 • układ filtracji Io - 8 filtrów ciśnieniowych o średnicy Ø 3000 mm ustawionych w hali filtrów;
 • układ filtracji IIo - 8 filtrów ciśnieniowych o średnicy Ø 3000 mm ustawionych w hali filtrów;
 • układ nanofiltracji (NF), złożony z 2 modułów zamontowanych w pomieszczeniu nanofiltracji;
 • układ sprężarek do sterowania przepustnicami pneumatycznymi;
 • układ pomp sieciowych podających wodę ze zbiornika wody uzdatnionej do sieci wodociągowej;

Na terenie inwestycji powstaną ponadto:

 • dwukomorowy, żelbetowy zbiornik wody uzdatnionej V= 2 x 1000m3 ;
 • stacja trafo wraz z kablem średniego napięcia;
 • międzyobiektowe rurociągi wodociągowe;
 • kanalizacja popłuczna, spustowo-przelewowa, technologicza i sanitarna, deszczowa;
 • nawierzchnia utwardzona wokół obiektów wraz z układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi;
 • kable zasilające i sterownicze wraz ze słupami oświetleniowymi, kabel światłowodowy, linie kablowe do napędów elektrycznych bram wjazdowych oraz do kamer systemu monitoringu CCTV.

Stacja Uzdatnia Wody zasilana będzie z sieci elektroenergetycznej przyłączami kablowymi, na jej terenie powstanie wolnostojąca stacja trafo, na dachu budynku Stacji zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznej.
Awaryjnym źródłem energii elektrycznej dla stacji będzie generator prądu (agregat).

Źródłem ciepła będzie pompa ciepła.

W budynku przewidziano instalację wentylacyjną, instalację osuszania powietrza (w hali filtrów, pompowni,
pomieszczenia nanofiltracji, napowietrzalni) oraz instalację AKPIA, która umożliwi zbieranie informacji  z aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterowanie urządzeniami technologicznymi, w taki sposób, aby proces uzdatniania wody przebiegał automatycznie i prawidłowo.

Nową technologią, której zastosowanie przewidziano na budowanej Stacji Uzdatniania Wody jest NONOFILTRACJA  (dodatkowy stopień filtracji membranowej), która poprawić ma jakość wody w zakresie barwy i twardości. 

Dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest również budowa sieci wodociągowej magistralnej na terenie stacji uzdatniania o długości 144,5 m. Jej celem jest doprowadzenie wody ze Stacji Uzdatniania do wodociągów w ul. Leśnej (15 m)  i ul. Małej/Pogodnej (321,5m), które również zostaną wybudowane dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW.


 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia