Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Przetargi Zakończone

WYBÓR WYKONAWCY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA 4 I 6 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

2011-05-18 

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie z wolnej ręki) na:

  • Opracowanie kompletu dokumentacji budowlano- wykonawczej, tj. projektu budowlano- wykonawczego wraz z BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla ul. Bohaterów Modlina, bez ZUD (Zamawiający dysponuje opinią ZUD i przekaże ją Wykonawcy)
  • Opracowanie kompletu dokumentacji budowlano- wykonawczej, tj. projektu budowlano- wykonawczego wraz z BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla ul. Na Skarpie bez ZUD (Zamawiający dysponuje opinią ZUD i przekaże ją Wykonawcy)
  • Opracowanie kompletu dokumentacji budowlano- wykonawczej, tj. projektu budowlano- wykonawczego wraz z BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla ul. Gen. Thommee, bez ZUD (Zamawiający dysponuje opinią ZUD i przekaże ją Wykonawcy)
  • Opracowanie kompletu dokumentacji budowlano- wykonawczej, tj. projektu budowlano- wykonawczego wraz z BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla ul. Chlodnia
  • Opracowanie kompletu dokumentacji budowlano- wykonawczej, tj. projektu budowlano- wykonawczego wraz z BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla ul. Fortecznej
udzielono firmie CDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawki 40 Warszawie.

Koszt realizacji zadania wynosić będzie 115 200,00 zł (netto)
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia