Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Przetargi Unieważnione

Pełnienie Funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania nr 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim.

2009-05-12 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  NR. REF. ZP/FS/5/6/09

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zwany dalej "Zamawiającym" działając na podstawie §59 ust. 1 pkt. 4 i 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnia się postępowanie

na

Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania 1 "Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" nr ref. ZP/FS/5/6/09

Zamawiający jednocześnie informuje, iż przetarg na ww. zadanie będzie ponownie ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm.) w najbliższym możliwym terminie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. "PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA NADZORU DLA ZADANIA NR 1 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POŁUDNIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" NR. REF. ZP/FS/5/6/09

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Pełnienie Funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania nr 1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Berlinga 100 do 15.06.2009 r. do godz. 1100
Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić do dnia 15.06.2009 r. do godz. 1100
Wymagany termin wykonania zadania- 48 miesięcy od podpisania umowy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2009 r. o godz. 1130.

Warunki zamówienia do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o.
lub pobrać ze strony internetowej: www.zwikndm.pl, informacje udzielane są również w dziale inwestycji tel. 022/775 – 73 – 38 w. 519. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia