Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » O Funduszu Spójności

O Funduszu Spójności

Fundusz Spójnosci

Przyczyny Powstania

Fundusz Spójności, który powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r. i wszedł w życie w 1993 r., został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo- społecznym krajów i regionów w obrębie Unii Europejskiej.
W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Cele

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, jednak w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych  pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny.  
Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Z udziałem środków z Funduszu Spójności realizowane są również inwestycje służące modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu opiera się na zrównoważonym rozwoju. tz. polega na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury lecz nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń.

Beneficjenci Funduszu Spójności

Beneficjentami Funduszu Spójności są:

  • w sektorze transportu: PKP PLK S.A., GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury;
  • w sektorze środowiska: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego, NFOŚiGW.


Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Funduszu Spójności znaleść można na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia