Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Przetargi Zakończone

WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA 1 "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "POŁUDNIE" W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2010-02-25 01:13:55

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "wybór Wykonawcy zadania 1 "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim", dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

ZAPROJEKTOWANIE I WYDRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTU "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2010-02-25 01:12:54

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów informacyjnych dla Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim", dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

WYBÓR WYKONAWCY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA 4 I 6 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

2010-02-25 01:12:03

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na Wybór Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 4 i 6 budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zadania realizowane w ramach Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w owym Dworze Mazowieckim" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTU "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2010-02-25 01:11:19

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYBÓR WYKONAWCY DLA ZADANIA PT. "DOSTAWA SAMOCHODU TYPU PICKUP" DLA PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM".

2009-11-04 01:29:17

Zamawiający, działając na podstawie § 58 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim - zwanym dalej "Regulaminem" - niniejszym przekazuje Państwu informacje wymagane treścią § 58 ust. 6 Regulaminu

Więcej...

PRZETARG W TRYBIE NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA NA "PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA NADZORU DLA ZADANIA NR 1 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POŁUDNIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" NR. REF. ZP/FS/8/9/FS

2009-10-06 01:27:54

Zamawiający, działając na podstawie § 58 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim - zwanym dalej "Regulaminem" - niniejszym przekazuje Państwu informacje wymagane treścią § 58 ust. 6 Regulaminu

Więcej...

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA 2b "BUDOWA KANALIZACJI W UL. MIESZKA I W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2009-07-28 01:21:15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Roboty budowlane dla zadania 2b "Budowa kanalizacji w ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programy Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia