Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Przetargi Zakończone

Przetargi Zakończone


WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC PAMIĄTKOWYCH DLA PROJEKTU "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2013-02-05 01:02:16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PT. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2012-12-10 01:03:11

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 44 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie zapytania o cenę) na "Organizację działań promujących zakończenie Projektu pt.  Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" udzielono firmie :

Centrum Edukacji i Biznesu z siedzibą przy ul. Mehhoffera 70 D lok. 10 w Warszawie.

Więcej...

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA 4 I 6 PT. "BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO" ORAZ BUDOWY MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

2011-11-29 01:04:25

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania 4 i 6 pt. "Budowa kanalizacji na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz budowy magistrali wodociągowej.

Zadania realizowane w ramach Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

Więcej...

ROBOTY DODATKOWE W RAMACH ZADANIA 4 I 6 PT. "BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO"

2011-11-22 01:05:07

Szanowni Państwo!

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, zamówienia na wykonanie robót dodatkowych polegających na przełożeniu wodociągu w ul. Piekarskiej, Żwirowej, Współczesnej i Środkowej (w trybie z wolnej ręki) udzielono firmie SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Koszt realizacji zadania wynosić będzie 208 642,98 zł (netto)


WYBÓR WYKONAWCY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA 4 I 6 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

2011-05-18 01:07:11

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie z wolnej ręki) na

Więcej...

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI OTWARCIA ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "POŁUDNIE" W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

2011-05-18 01:06:04

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 40 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie negocjacji bez ogloszenia) na "Organizację uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków POŁUDNIE w Nowym Dworze Mazowieckim" udzielono firmie :

Centrum Edukacji i Biznesu z siedzibą przy ul. Mehhoffera 70 D lok. 10 w Warszawie.

Więcej...

ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI PS-0 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POŁUDNIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

2010-12-07 01:09:41

Szanowni Państwo!

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie z wolnej ręki) na wykonanie robót dodatkowych polegających na modernizacji przepompowni PS-0 udzielono firmie SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Koszt realizacji zadania wynosić będzie 392 000,00 zł (netto)


ROBOTY DODATKOWE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POŁUDNIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

2010-12-07 01:08:24

Szanowni Państwo!

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ZWiK Sp. z o.o., zamówienia (w trybie z wolnej ręki) na wykonanie robót dodatkowych polegających na :

  • Wymianie przewodu osadu nadmiernego , przewodu doprowadzającego powietrze do odtłuszczacza i piaskownika oraz kanału otwartego osadu recylkulowanego pomiędzy osadnikiem wtórnym a komorą defosfatacji. Wymianie skorodowanego przewodu pomiędzy komorą rozprężną a piaskownikiem oraz przeróbce rurociągu odprowadzającego pulpę piaskową z piaskowników do separatorów piasku.
  • Naprawie ścian zbiorników w pompowni PS-0
  • Usunięciu z dna komór denitryfikacji i nitryfikacji dużej ilości piasku zmieszanego z częściami organicznymi
  • Wykonaniu nowego pomostu stalowego na odtłuszczaczu

udzielono firmie SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Koszt realizacji zadania wynosić będzie 489 460,36 zł (netto)


ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA NR 5 PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W UL. MIESZKA I W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

2010-07-28 01:10:35

Szanowni Państwo!

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie § 49 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim - zwanym dalej "Regulaminem"  wybrano firmę HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gronowskiej 4a, 64-100 Leszno jako wykonawcę zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zadania nr 5 pn. Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Mieszka I".

Koszt realizacji zadania nr 5 wynosić będzie 140 000 zł (netto)

  1  2  ›  » ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia