Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Kalendarium Projektu

Kalendarium Projektu

Data Działanie
16 czerwca 2011 r. Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9 na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim (zad. 4 i 6 Projektu Funduszu Spójności)
16 lutego 2011 r. Podpisanie umowy z firmą Centrum Edukacji i Biznesu z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 70 D lok. 10 na Organizacje uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków POŁUDNIE w Nowym Dworze Mazowieckim.
27 grudnia 2010 r. Podpisanie Umowy z firmą  CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40   na opracowanie kompletów dokumentacji budowalano- wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach zadania 4 i 6  Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Dworu Mazowiekigo.
04 listopada 2010 r. Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9 na roboty dodatkowe w ramach zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim.
28 maja 2010 r. Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9 na roboty dodatkowe polegające na modernizacji przepompowni PS-0 w ramach zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim.
12 maja 2010 r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Gronowska 4a na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w ul. Mieszka I (zadanie nr 5 Projektu FS)
25 listopada 2009 r. Podpisanie Umowy z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9 na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim"
10 listopada 2009 r. Podpisanie Umowy z firmą  Zakład Instalacyjno- Inżynieryjny Sp.  J. W. Jemielity,
T. Smoliński z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 4 i 6  Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Dworu Mazowiekigo.
15 października 2009 r  Podpisanie Umowy z firmą CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40 na Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania 1 pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim.
19 sierpnia 2009 r. Podpisanie Umowy z firmą "ORPA" Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowe Sp. J. Hanna Orłowska, Paweł Orłowski z siedzibą w Wołominie ul. Łukasiewicz 11 na Roboty budowlane dla zadania 2b "Budowa kanalizacji w ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim".
17 sierpnia 2009 r. Podpisanie Umowy o dofinansowanie (nr 2/2009/POIiŚ/DR) Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno- ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
19 maja 2009 r.  Powiadomienie z Ministerstwa Środowiska (IP) o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
31 października 2008 r. Powiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (IW) o pozytywnej ocenie Wniosku pod względem merytorycznym I stopnia.
15 października 2008 r. Powiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (IW) o pozytywnej ocenie Wniosku pod względem formalnym.
1 września 2008 r.  Złożenie Wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach II konkursu  ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM
25 lipca 2008 r. Podpisanie Umowy z firmą Instalatorstwo sanitarne, co, gaz, roboty ogólno budowlane, trasport- Janusz Zakrzewski z siedzibą w Pomiechówku ul. Kwiatowa 28 na "Budowę sieci kanalizacyjnej o długości 240 m oraz sieci wodociągowej o długości 295 m w ul. Przeskok w Nowym Dworze Mazowieckim.
02 kwietnia 2008 r. Podpisanie Umowy z firmą Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Srebran 16 na "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków "Południe" wraz z gospodarką osadową w Nowym Dworze Mazowieckim.
27 lutego 2008 r. Podpisanie Umowy z firmą ATP - GEO s.c. Geodezja i Projektowanie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Daszyńskiego 11 na Opracowanie dokumentaji projektowych na budowę kanalizacji w ul. Mieszka I oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Przeskok w Nowym Dworze Mazowieckim. 
26 lutego 2008 r. Podpisanie Umowy z firmą PROEKO CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 16 na opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa na lata 2007- 2013 (projekt o wartości poniżej 25 mln euro) dla przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia