Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » O nas » Historia

Historia

Rys historyczny

Pierwsze zmiany o ujęciach wody na terenie Nowego Dworu pochodzą z 1795 r. Ówczesny burmistrz hrabia Gutakowski podaje, że w obrębie miasta znajdowały się 2 studnie otwarte i 5 prywatnych. W celu utrzymania właściwego stanu studni zatrudniono studziennego, który otrzymywał za to wynagrodzenie w wysokości 53 florenów i 10 groszy rocznie. 
Po roku 1945 bardzo istotną sprawą stało się zaopatrzenie miasta w wodę zdatną do spożycia. Podjęto działania zmierzające do likwidacji lokalnych hydroforni oraz uciążliwego dla mieszkańców zaopatrywania się w wodę ze studni. 
W roku 1974 wybudowano Stację Uzdatniania Wody o nazwie „Warszawska”. Powstała ona na łąkach na południe od wlotu ul. Warszawskiej do Modlina. Przeprowadzona w ostatnich latach modernizacja Stacji pozwoliła na zwiększenie jej wydajności z 120m3/h do 300 m3/h przez pobieranie wody z trzech studni głębinowych.

W latach 70 rozpoczęto kanalizowanie miasta, które prawie w pełni zakończono w latach 90. 

W 1995 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków „Południe”.  

Obecnie gospodarką wodno - ściekową na terenie Miasta zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Rtm. Witolda Pileckiego 100   

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia