Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Eksploatacja » Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Oczyszczalnia ścieków "Południe"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


LOKALIZACJA

Oczyszczalnia ścieków "Południe" zlokalizowana jest w południowej części miasta pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Gen. Berlinga. Ogrodzenie terenu oczyszczalni, od strony wschodniej, biegnie wzdłuż granicy miasta z terenem gminy Jabłonna. Budynki zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 120 m od zachodniej granicy działki. Lokalizacja oczyszczalni, która została uruchomiona w 1995 r. uwarunkowana była istniejąca już infrastrukturą ściekową.

POWSTANIE OCZYSZCZALNI

Budowa oczyszczalni realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap zakończono w roku 1994. Polegał on na wykonaniu konstrukcji wszystkich docelowych obiektów oczyszczalni oraz bloku oczyszczania mechanicznego. Pierwszy z dwóch bloków biologicznych wyposażono w niezbędne urządzenia technologiczne. 
Od 2000 r. eksploatowany był tylko drugi ciąg technologiczny bloku biologicznego. Pierwszy ciąg, ze względu na duże ilości powstającego osadu nadmiernego oraz słabo rozwiniętą gospodarkę ściekową, zamieniony został w zbiornik osadu nadmiernego.

W styczniu 2010 r. rozpoczęła się gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków, jej głównym założeniem  było rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.  W Projekcie założono modernizację stacji odwadniania wraz z instalacją stacji dozowania flokulantu, montaż nowej, dużo wydajniejszej prasy  oraz instalacji wapnowania osadu wraz z silosem do magazynowania wapna co ostatecznie zlikwidowało problem gospodarki osadowej i pozwala na przyrodnicze wykorzystanie osadu.
Zmodernizowana technologicznie oczyszczalnia wyposażona została w komputerowy system nadzoru wraz z aparaturą kontrolno – pomiarową, umożliwiający monitoring i automatyczne sterowanie procesem oczyszczania ścieków. Modernizacja zakończona została w sierpniu 2011 r.
Więcej informacji na temat modernizacji oczyszczalni ścieków - TUTAJ

PROCES OCZYSZCZANIA

Oczyszczalnia ścieków "Południe" to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, która pracuje obecnie w następującym układzie technologiczny:

 • kraty mechaniczne
 • pompownia ścieków
 • piaskownik pionowy - 2 szt.
 • separator tłuszczów - 2 szt.
 • dwa ciągi oczyszczania biologicznego (komory defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji)
 • dwa zblokowane osadniki wtórne
 • pompownia ścieków oczyszczonych dla stanów powodziowych w rzece Wiśle 

Linia osadowa składa się z następujących obiektów:

 • komora stabilizacji osadów
 • zagęszczacze grawitacyjne osadu - 2 szt.
 • stacja odwadniania osadu wyposażona w prasę taśmową

Linia ściekowa oczyszczalni

Ścieki ze zlewni dopływające do oczyszczalni ogólnospławnym kolektorem grawitacyjnym trafiają do komory krat znajdującej się w pompowni głównej, tu oczyszczane są wstępnie na kratach gęstych.
Z koryt ścieki przelewają się do zbiornika pomp skąd tłoczone są do komory rozprężnej będącej jednocześnie komora rozdziału.  W komorze następuje  rozdział ścieków na dwie równe strugi (do dwóch ciągów obiektów technologicznych.

Obiekty ciągu technologicznego:

 • piaskowniki typu pionowego o przekroju kołowym Æ 3,2 m, wysokości stożka 1,95 m oraz cylindra 3,0 m, jego objętość czynna to 24,1 m3. Po piaskowniku ścieki przepływają do następnego obiektu oczyszczalni, którym jest klasyczny odtłuszczacz z napowietrzaniem. Wytrącony piasek jest odprowadzany do separatorów piasku.
 • separator tłuszczu (odtłuszczacz) o powierzchni czynnej 35 m3. Zanieczyszczenia w postaci tłuszczu (oraz inne substancje flotujące) gromadzą się w komorach bocznych odtłuszczacza a następnie są grawitacyjnie odprowadzane do specjalnego pojemnika. Z odtłuszczacza ścieki przepływają do bloku biologicznego.

W skład bloku biologicznego wchodzi:

 • jedna komora defosfatacji o pojemności 180  m3
 • dwie komory denitryfikacji o łącznej pojemności 538  m3
 • dwie komory nitryfikacji o łącznej pojemności 1880 m3

Łączna pojemność pracującego bloku biologicznego wynosi 2598 m3 

Ścieki z bloku biologicznego dopływają do dwóch połączonych osadników poziomych, z których ścieki odprowadzane są do odbiornika - rzeki Wisły, osady z dna są odprowadzane częściowo do stabilizacji (osad nadmierny) a częściowo do bloku biologicznego (recylkulacja zewnętrzna).
Recylkulacja wewnętrzna odbywa się z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji oraz z komory denitryfikacji do komory defosfatacji.

Ciąg gospodarki osadowej

W 2011 r.  całkowicie zmodernizowano stację odwadniania osadu starą prasę komorową o bardzo małej wydajności zastąpiono prasą taśmową powstała również stacja dozowania flokulantu oraz instalacja wapnowania osadu. Montaż nowej, dużo wydajniejszej prasy  oraz instalacji wapnowania zlikwidował problem gospodarki osadowej i pozwala na przyrodnicze wykorzystanie osadu.

Odprowadzenie ścieków do rzeki Wisły

Ścieki oczyszczone odpływają korytem do stanowiska pomiarowego ilości ścieków i dalej kanałem grawitacyjnym Æ 600 mm do przepustu pod wałem powodziowym Wisły i do wylotu do rzeki. Przy występowaniu wysokich stanów w Wiśle ścieki oczyszczone przelewają się do zbiornika ścieków oczyszczonych w pompowni głównej i przetłaczane są rurociągiem Æ300 do rzeki. Ten system odprowadzania ścieków funkcjonuje już ponad 20 lat i nie przewiduje się wprowadzania do niego zmian.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia