Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Eksploatacja » Ujęcia wody

Ujęcia wody

Na terenie aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki funkcjonują obecnie trzy stacje uzdatniania, które zasilane są z ujęć wody podziemnej pochodzenia czwartorzędowego.


SUW "Warszawska"

Stacja Uzdatniania Wody "WARSZAWSKA"

Stacja położona jest w widłach rzeki Wisły i Narwi w zachodniej części Nowego Dworu Mazowieckiego. W skład ujęcia wchodzą trzy studnie o następujących parametrach:

  • studnia nr 1- głębokość 96,5 m, wydajność eksploatacyjna 100 m3/h
  • studnia nr 2- głębokość 97,2 m, wydajność eksploatacyjna 100 m3/h
  • studnia nr 3- głębokość 97,0 m, wydajność eksploatacyjna 80 m3/h 
  • studnia 1A- głębokość 98,0 m, wydajność eksploatacyjne 120 m3/h 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne (Qe) ujęcia wynoszą 200 m3/h. 

Ujęcie to  jest głównym źródłem wody dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

Klikając link "JAKOŚĆ WODY" dowiesz się jakiej jakości woda wtłaczana jest do sieci wodociągowej zasilanej z SUW "WARSZAWSKA" 


ASUW "Wisła"

Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody "WISŁA"

ASUW "WISŁA" jest zlokalizowana na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego w dzielnicy Modlin Górka, jest to stacja automatyczna, zasilana ze studni oznaczonych jako 2 i 3 o następujących parametrach:

  • studnia nr 2- głębokość 67, 0 m, wydajność eksploatacyjna 50,0 m3/h
  • studnia nr 3- głębokość 65, 0 m, wydajność eksploatacyjna 42,0 m3/h
  • studnia nr 4- głębokość 65,0 m, wydajność  eksploatacyjna 80,0 m3/h

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne (Qe) ujęcia wynoszą 80 m3/h. Studnia nr 3 pełni wyłącznie funkcję  studni awaryjnej.

Studnia nr 4 wybudowana została w związku z rosnącym poborem wody, a co za tym idzie występującymi zwłaszcza w okresie letnim deficytami wody. Opis oraz zdjęcia z realizacji zadania  dostępne są w zakładce Aktualności- Przedsięwzięcia.

Ujęcie jest źródłem wody dla terenu położonego na prawym brzegu Narwi tj. dzielnicy Stary Modlin, zasila również Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

Klikając link "JAKOŚĆ WODY" dowiesz się jakiej jakości woda wtłaczana jest do sieci wodociągowej zasilanej przez ASUW "WISŁA"


SUW "Twierdza Modlin"

Stacja Uzdatniania Wody "TWIERDZA MODLIN"

Stacja znajduje się na terenie dzielnicy Modlin Twierdza jej właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  jest użytkownikiem i eksploatatorem obiektów gospodarki wodnej na tym obszarze.

W skład ujęcia wchodzą trzy studnie głębinowe o następujących parametrach:

  • studnia nr 1- głębokość 74,3 m, wydajność eksploatacyjna 80 m3/h
  • studnia nr 2- głębokość 92 m, wydajność eksploatacyjna 80 m3/h
  • studnia nr 3- głębokość 75 m, wydajność eksploatacyjna 44 m3/h

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia (Qe) wynoszą 80 m3/h, studnie  nr 1 i 2 pełnia rolę podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę natomiast studnia nr 3 ma charakter studni awaryjnej.

Ujecie zaopatruje w wodę obszary osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Twierdza Modlin.

Klikając link "JAKOŚĆ WODY" dowiesz się jakiej jakości woda wtłaczana jest do sieci wodociągowej zasilanej przez SUW "TWIERDZA MODLIN"
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia