Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi » Przetargi zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-10-11 10:31:08

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania   "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim".

UWAGA ZMIANY!

Więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-09-19 10:25:55

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim".
 

Więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-07-04 09:46:29

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Nowym Dworze Mazowieckim".
 

Więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-06-11 10:07:28

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Nowym Dworze Mazowieckim".

Uwaga!
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w SIWZ - Rozszerzenie przedmiaru robót, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 

Więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-02-23 08:52:23

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

Więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-02-21 09:12:22

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

UWAGA!!

Informujemy, iż wydłużeniu - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 ulega termin składania ofet w niniejszym postepowaniu. 
Tym samym wydłużeniu ulega termin wpłaty wadium - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 oraz termin otwarcia ofert - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:30.

 
Więcej...

Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-11-30 08:58:29

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Gen. Berlinga 100, informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” na wybór wykonawcy usługi „Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Więcej...
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-03-06 08:27:26

Zarząd Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pt. "Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim"

Więcej...

Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Warszawska" w Nowym Dworze Mazowieckim

2016-03-16 10:08:39

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pt. "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim" 

Więcej...

Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim

2015-12-03 13:12:37

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi "Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim". 

 

Więcej...
  1  2  ›  » ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia