Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Komunikaty

Komunikaty


WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

Informujemy, iż  zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, w celu:

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

po okazaniu  pisemnego upoważnienia i legitymacji służbowej zgodnej z niżej zamieszczonym wzorem 


JAKOŚĆ WODY. KTO, CO I KIEDY MA NA NIĄ WPŁYW.

Docierają do nas sygnały, że czasami woda płynąca z kranów w Państwa mieszkaniach dziwnie pachnie, jest mętna, zdaje się nie spełniać oczekiwać, co do jakości.

Staramy się te informacje weryfikować, przypominamy jednak, że często przyczyną pogorszenia jakości wody w kranie może być niewłaściwe wykonanie lub niewystarczająca konserwacja wewnętrznych instalacji w budynkach.

Informacje dotyczące tego kto, co i kiedy wpływa na jakość wody pitnej” znajdą Państwo poniżej.

Więcej...

POINFORMUJ NAS O STANIE WODOMIERZA

2023-12-12 14:52:22
  1. poprzez e-mail: faktury@zwikndm.pl lub biuro@zwikndm.pl  
    Należy podać: numer klienta, datę odczytu, stan wodomierza, numer wodomierza,  
  2. telefonicznie +48 22 775-73-38

TWARDOŚĆ WODY

2023-12-05 14:54:29

W związku z Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi twardości wody dostaczanej odbiorcom przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze (informacja przydatna zwłaszcza w celu odpowiedniego użytkowania sprzętów AGD) inforrmujemy iż twardość liczona w stopniach niemieckich wynosi 14,5


UWAGA !!

W związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi możliwości wykonania przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego przez firmę/ osobę, rzekomo działającą w imieniu lub na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. informujemy, iż Spółka wykonuje w/w prace samodzielnie - nie zleca ich podmiotom trzecim.

Informujemy również, iż pracownicy Spółki zobowiązani są do przedstawienia (do wglądu) identyfikatora, natomiast osoby powołujące się na współpracę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. winny okazać sie odpowiednim upoważnieniem.

Wszelkich informacji dotyczących niezbędnych dokumentów/ decyzji, terminu, kosztów wykonania przyłącza przez ZWiK Sp. z o.o. uzyskać można od pracowników działu technicznego, tel. 022 775 64 75. 

W przypadku zlecenia robót firmie innej niż ZWiK Sp. z o.o., prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na  określenie całkowitych kosztów wykonania przyłącza - ceny ostatecznej, która w trakcie robót nie ulegnie zmianie oraz zachowanie formy pisemnej (umowa lub zlecenie), która pozwoli Państwu na dochodzenie roszczeń w przypadku wadliwego wykonania przyłącza i zapewni 36- cio miesięczny okres gwarancji. 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia