Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS

Projekt Funduszu Spójności

Fundusz Spójności

Dla Rozwoju infrastruktury i środowiska

W dniu 28 maja 2009 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał oficjalnie z rąk przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozytywną decyzję w sprawie przyznania Spółce dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM.

Całkowita wartość Projektu Funduszu Spójności: 24 175 913,67 zł
wartość wydatków kwalifikowanych: 14 928 218,88 zł
kwota dotacji z Funduszu Spójności: 12 688 985,97 zł

 

W zakres Projektu wchodzi łącznie 5 zadań:

Zadanie 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe”. 

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni oraz naprawa wyeksploatowanych urządzeń technologicznych. Główny nacisk modernizacji położony będzie na rozwiązanie gospodarki osadowej.

Zadanie 2. Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Przeskok i kanalizacji w ul. Mieszka I (okolice dzielnicy Modlin Górka)

  1. Zadanie polegać będzie na budowie około 0,3 km sieci wodociągowej oraz 0,3 km sieci kanalizacyjnej w ul. Przeskok
  2. Zadanie polegać będzie na budowie w ul. Mieszka I około 1,8 km sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym, około 10 m w systemie tłocznym

Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (południowe dzielnice)

Zadanie polegać będzie na budowie 5,84 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Boh. Modlina i Spacerowej.

Zadanie 5. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Mieszka I

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja pompowni odbierającej i przetłaczającej ścieki z dzielnicy Modlin Górka

Zadanie 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Modlin Górka

Zadanie polegać będzie na budowie 3,50 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarneckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thommee oraz ul. Chłodnia.

Finansowanie Projektu pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" do czasu uzyskania środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I, działanie 1.1, zapewnia w formie pożyczki pomostowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota pożyczki to łącznie 9 811 908,65 zł

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Spółce pożyczki na wspófinansowanie wkładu własnego do Projektu Funduszu Spójności w wysokości 5 478 278,18 zł.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia