Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi » Przetargi zakończone

Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim

2015-12-03 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi "Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim". 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Berlinga 100 Nowy Dwór Mazowiecki w sekretariacie I piętro do 18 grudnia 2015 r. do godz. 12:00

Wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wpłacić do dnia 18  grudnia 2015 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sali konferencyjnej (I piętro) 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

 

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 grudnia 2015 r.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia