Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Fundusz Spójności » Przetargi Zakończone

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA 4 I 6 PT. "BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO" ORAZ BUDOWY MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

2011-11-29 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza przetarg nieograniczony na Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania 4 i 6 pt. "Budowa kanalizacji na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz budowy magistrali wodociągowej.

Zadania realizowane w ramach Projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

DOKUMENTY DO POBRANIA:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ

UWAGA WYKONAWCY !

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - 09.05.2011 r.

ZAŁĄCZNIKI do odpowiedzi na zapytania Wykonawców- 09.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 29 220 790,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub  BGŻ BNP PARIBAS S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Przedsięwzięcia
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Cennik usług
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Fundusz Spójności

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

KontaktCopyright © 2020, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia