Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Fundusz Spójności » Postępy » Zadanie 4

Zadanie 4. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TRENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (UL. SPACEROWA I BOH. MODLINA)

Zadanie, którego realizację rozpoczęto w marcu 2012 r. polega na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Spacerowej i Bohaterów Modlina o łącznej długości ok 1,5 km. Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A.

Prace prowadzone są etapami:
I ETAP - budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Spacerowej rozpoczęto w marcu 2012 r., roboty zakończone zostały w czerwcu 2012 r.
II ETAP - budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Modlina,  rozpoczęto w maju 2012 r. Roboty prowadzone są w pasie drogowym w związku z tym ruch na w/w ulicy odbywa się wahadłowo.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:
-
w ulicy Spacerowej
57,5  m - sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej  z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dz-160 mm
86,5 m - sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dz-200 mm

- w ulicy Bohaterów Modlina
876,35 m - sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dz-200 mm 
366,01 m - sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dz-160 mm
27,53 m - kanału tłocznego Dz-90 mm

Przewidywany termin zakończenia robót to październik 2012 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 29 220 790,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub  BGŻ BNP PARIBAS S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Przedsięwzięcia
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Fundusz Spójności

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

KontaktCopyright © 2020, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia