Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Wsparcie dla inicjatywy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

2016-01-11 14:45:52

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. ZWiK Sp. z o.o. równiez dołożył swoją cegiełkę do tego dzieła pomocy, finansując posiłki dla nowodworskich wolontariuszy - zarówno tych biorących udział w zbiórce pieniędzy jak i tych czuwających nad bezpieczeństwem uczestników. 

Trzymamy kciuki za kolejny rekord zebranej sumy pieniędzy!


Uwaga! Złodzieje podszywają sie pod pracowników wodociągów!

2016-01-08 10:55:03

W lokalnych mediach pojawiła się informacja o złodziejach, którzy okradli mieszkanie w Modlinie Twierdzy, podszywając się pod pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Apelując do Państwa o ostrożność przypominamy, że:

  1. Inkasenci, odczytujący stan wodomierzy nie wchodzą do mieszkań w budynkach wielorodzinnych! Odczyt wodomierzy przez Inkasentów odbywa się wyłącznie u odbiorców, którzy podpisali z ZWIK Sp. z o.o. umowę na dostarczanie wody (tj. domach jednorodzinnych).
  2. Pracownicy ZWiK Sp. z o.o. nie zajmują się sprawdzaniem, wymianą wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (pionów). Instalacje wewnątrz budynku są własnością Zarządcy badź Właściciela nieruchomości.
  3. Wejście pracownika ZWiK Sp. z o.o. do mieszkania jest możliwe wyłącznie na wyraźne zlecenie/ prośbę Mieszkańca (Właściciela bądź Najemcy), w ustalonym wcześniej terminie.

Informujemy, że Inkasenci (a także inni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) muszą przedstawić do wglądu:

  1. legitymację służbową zawierającą indywidualny numer, zdjęcie pracownika, imię i nazwisko, stanowisko pracownika, pieczęć firmową, dane i logo Spółki.

W przypadku kontroli konieczne jest okazanie odpowiedniego pisemnego upoważnienia (ważnego wyłącznie z legitymacją służbową) podpisanego przez członka Zarządu Spółki.

 

 


Modlin Twierdza - przerwa w dostawie wody 30/31 grudnia 2015 r.

2015-12-29 13:43:15

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w nocy z 30 na 31 grudnia 2015 r. w godzinach 22:00 - 02:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie dzielnicy Modlin Twierdza. Przerwa w dostawie wody związana jest z realizacją inwestycji "Przebudowa zabytkowego budynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przepraszamy za utrudnienia 


Oświadczenie Zarządu ZWiK Sp. o.o. w sprawie wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie

2015-12-23 08:51:35

OŚWIADCZENIE

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się głównie na portalach społecznościowych oraz wieloma nieprawdziwymi informacjami wyjaśnia, że telefonogram z informacją o obecności bakterii z grupy coli dotarł do siedziby Spółki po godzinach pracy administracji w dniu 17 grudnia 2015 r. Tego samego dnia telefoniczną informację dostali pracownicy na Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” i to oni zgodnie z przyjętą procedurą bezzwłocznie rozpoczęli dezynfekcję sieci podchlorynem sodu.

Bakterie z grupy coli wykryto w próbie wody pobranej do badania w poniedziałek 14 grudnia 2015 r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z powszechnie przyjętą procedurą (są to badania kontrolne „wyrywkowe” prowadzone niezależnie od ZWiK Sp. z o.o.).
Do siedziby Spółki dociera jedynie informacja o wynikach pobranych prób, terminie ich poboru i jeśli to konieczne odpowiednie zalecenia). Doszukiwanie się jakichkolwiek teorii spiskowych (np. o tym, że zarząd/ pracownicy Spółki wiedzieli o bakteriach w wodzie od poniedziałku, ma na celu jedynie wywołanie niepotrzebnej paniki i podważenie wiarygodności nie tylko ZWiK Sp. z o.o. ale również innych instytucji w tym SANEPID.

Zarząd Spółki odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. Sytuacja, która spotkała nas w ostatnich dniach, była wyjątkowa i wymagała od nas podjęcia radykalnych kroków (z pełną świadomością, narażenia się na krytykę).

Nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na świadome narażenie życia mieszkańców miasta. Prosimy pamiętać, że gro naszych pracowników, ich rodzin, bliskich, przyjaciół, znajomych to również mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. My podobnie jak Państwo wykorzystujemy codziennie tą samą wodę.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła do nas  w piątek 18 grudnia 2015 r. o godzinie 16:40. Gdybyśmy, zgodnie z krążącymi plotkami „w nosie” mieli mieszkańców, o 16:00 wyszlibyśmy z pracy odwlekając sprawę do poniedziałku. W poniedziałek spokojnie odebralibyśmy wyniki wody – prawidłowe i sprawę (jak niektórzy nam zarzucają) uznalibyśmy za niebyłą. Nie zrobiliśmy tego, na stanowiskach do późnych godzin wieczornych zostali również pracownicy. Wszyscy zaangażowali się w informowanie mieszkańców (telefonicznie, mailowo, roznosząc/ rozklejając ulotki – do godz. 22:00). Byliśmy do Państwa dyspozycji również w weekend.

Wyjaśniamy jednocześnie, że nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na termin oznaczenia prób czy też wydanie decyzji przez SANEPID. Inaczej było w przypadku badania prób pobranych przez nas w piątek (po chlorowaniu i płukaniu sieci). Próby te oznaczone zostały przez akredytowane (posiadające odpowiednie certyfikaty) laboratorium szybciej na naszą ogromną prośbę. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy bakterie są obecne w wodzie pitnej tego samego dnia, w którym pobrano próby.

Spółka badania bakteriologiczne wykonuje raz w miesiącu (dodatkowo zawsze, gdy na sieci wodociągowej/ Stacji Uzdatniania Wody prowadzone są jakieś prace modernizacyjne/ przyłączeniowe, czy też zgłaszane są uzasadnione zastrzeżenia, co do jakości wody). Częstotliwość poboru i badania prób jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zatwierdzana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wydarzeniach z 18 grudnia 2015 r. analizy pod kątem mikrobiologii wody wykonywane będą w odstępach dwutygodniowych.

Informujemy, iż obecność bakterii w sieci wodociągowej nie jest wynikiem zaniedbań naszych/ naszych pracowników, nie jest też skutkiem prowadzonych, czy też nadzorowanych przez nas prac. Obecności bakterii nie stwierdzono w wodzie uzdatnionej na „wyjściu do sieci”. Bezzwłocznie po wykryciu bakterii w wodzie pitnej podjęte zostały działania mające na celu wykrycie źródła skażenia, które musiało powstać na wskutek jej rozszczelnienia. Stwierdzono, iż prawdopodobnym źródłem jest nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej i brak zwrotnego zaworu antyskażeniowego przy ujęciu własnego źródła zasilania (np. studni), na Osiedlu Nowodworzanka. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie prowadzimy wzmożoną kontrolę sieci aby wykluczyć inne możliwe źródła zanieczyszczenia wody. Apelujemy również abyście Państwo informowali nas o jakichkolwiek pracach mogących ingerować w wodociąg, to pomoże nam wykluczyć takie sytuacje w przyszłości.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w tej niecodziennej sytuacji zwłaszcza Zarządom i Pracownikom Wspólnot Mieszkaniowych, SMLW „Dążność”, ZBK Sp. z o.o., Zarządom Nieruchomości, Kierownikom/ Właścicielom Marketów i sklepów w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękujemy również Mieszkańcom za zrozumienie i nierzadko okazywane (zwłaszcza pracownikom roznoszącym zawiadomienia) wsparcie.

Raz jeszcze przepraszamy Państwa (choć zdajemy sobie sprawę, że to nie zawsze wystarcza) za zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że podjęte zostaną wszelkie możliwe kroki, aby do podobnych sytuacji nie dopuścić w przyszłości.

Ponadto informujemy, iż nie będziemy komentować, często nieprawdziwych i oszczerczych wypowiedzi pojawiających się na portalach społecznościowych. Zapewniamy, iż bez zbędnej zwłoki, odpowiemy na Państwa pytania (rzeczowe), które kierowane są/ będą drogą telefoniczną, bądź mailową.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim

 


UWAGA !! Woda zdatna do spożycia

2015-12-21 09:44:42

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zgodnie z otrzymanymi w dniu dzisiejszym wynikami badań wody (próba pobrana w piątek 18 grudnia 2015 r.) 
woda bez żadnych przeszkód może być wykorzystywana zarówno do celów spożywczych jak i bezpośredniego spożycia.

Ocena jakości wody - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Decyzja stwierdzająca przydatności wody do spożycia  wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Poniżej wyniki badań wody z pobranej z sieci zasilanej SUW "Warszawska" 

- Sprawozdanie z badań próbki wody/ Wodociąg publiczny "Warszawska"

Informujemy również, iż podjęte zostały działania mające na celu wyjaśnienie,w jaki sposób doszło do skażenia wody bakretami z grupy coli. W dniu dzisiejsym do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim złożone zostało Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 
Wynki badań wody pobranej z sieci zasilanej przez ASUW "Wisła" oraz SUW "Twierdza Modlin" tutaj 
 
 

 


2015-12-18 20:15:26

Informujemy, iż wszelkie możliwe działania mające na celu wyeliminowanie bakterii Coli z sieci wodociągowej, zostały podjęte. Próby wody w piątek 18 grudnia przekazano do powtórnej analizy. O wynikach badań, które będą znane w poniedziałek zostaną Państwo natychmiast poinformowani.


2015-12-18 17:22:04

OSTRZEŻENIE

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w sieci wodociągowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wykryto śladowe ilości bakterii E. Coli

W związku z powyższym (zgodnie z decyzja nr HKN.6030.1.7.2015DG Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2015 r.)

aby uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji zakażenia prosimy o nie wykorzystywanie wody do celów spożywczych.

Woda z sieci, może być wykorzystywana do celów sanitarnych (prosimy, o nie kąpanie niemowląt i małych dzieci, nie używanie wody do mycia naczyń, owoców, warzyw, mycia zębów itp.).

Na terenie miasta w  godzinach 08:00 – 20:00 zostaną rozmieszczone beczkowozy:

ul. Zakroczymska parking przy Urzędzie Miasta

Okunin – stacja benzynowa Moya

Osiedle Młodych przy Kościele

Szpital Miejski, ul. Miodowa 2

Osiedle Pólko, ul. Sempołowskiej (boisko)

Osiedle Nowodworzanka, róg ul. Długiej i Akacjowej

Informujemy, iż w związku z utrudnieniami na grudniowe faktury w zakresie wody zużytej udzielona zostanie bonifikata w wysokości 30%.

UWAGA       Ostrzeżenie nie dotyczy dzielnic Modlin Twierdza oraz Modlin Górka

 

Przepraszamy za trudności

Zarząd ZWiK Sp. z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim


2015-12-14 08:04:39

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, 
iż w dniu 17 grudnia 2015 r. Zakład czynny będzie do godziny 14:00.
Przypominamy również, że wszelkie awarie zgłaszać należy pod numerem telefonu 22 775 33 07 

Przepraszamy za utrudnienia.


Dystrybutory wody dla szkół

2015-11-16 15:13:01

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we wrześniu br. przekazał nowodworskim szkołom podstawowym oraz gimnazjom dystrybutory wody pitnej. Dystrybutory/ potocznie zwane fontannami posiadają 3 stopniowy filtr oraz dodatkowy kranik, który pozwala na wlanie wody do butelki. Mamy nadzieje, że choć w niewielkim stopniu przyczyniliśmy się do propagowania picia wody. 


ZWiK Sp. z o.o. wyróżniony w konkursie EKOpozytyw MAZOWSZA

2015-10-12 09:08:59

8 października 2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kategorii "POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH". 

Wyróżnienie w imieniu Spółki odebrał na uroczystej gali Prezes Zarządu Janusz Dąbrowski.

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia