Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej oraz ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim" przez WFOŚiGW W Warszawie

2018-09-05 11:20:14

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej oraz ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 242 944,03 zł.

Więcej...

Dofinansowanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim" z WFOŚiGW w Warszawie

2017-06-21 09:03:57

Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 470 000,00 zł.

Więcej...

Wydłużenie terminu na zapoznanie się z dokumentacją OOŚ dotyczącą Suszarni osadów ściekowych.

2016-10-12 11:11:39

Zarząd Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp z o.o. informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim (Wydział Gospodarki Komunalnej) udostępniono do wglądu dokumentację związaną z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków Południe".
W związku z koniecznością uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do dnia 26 października 2016 r. wydłużono czas na zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków dotyczących w/w przedsięwzięcia (miejscem składania uwag jest Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Gospodarki Komunalnej).

Informacje dotyczące postępowania OOŚ w sprawie budowy suszarni osadów ściekowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  oraz w zakładce Suszarnia osadów

Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu procedury z udziałem społeczeństwa

Dofinansowanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Warszawska" w Nowym Dworze Mazowieckim" z WFOŚiGW w Warszawie

2016-09-20 13:56:49

Więcej...

Uwaga! Możliwość składania uwag i wniosków w sprawie suszarni osadów ściekowych.

2016-08-22 12:49:28

Zarząd Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp z o.o. informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim (Wydział Gospodarki Komunalnej) udostępniono do wglądu dokumentację związaną z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków Południe".
Do dnia 09 września 2016 r. istnieje również możliwość składania uwag i wniosków dotyczących w/w przedsięwzięcia (miejscem składania uwag jest Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Gospodarki Komunalnej).

Informacje dotyczące postępowania OOŚ w sprawie budowy suszarni osadów ściekowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  

Zawiadomienie o ponownym przeprowadzeniu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa

Uwaga! Konsultacje społeczne w sprawie budowy suszarni osadów ściekowych.

2016-06-15 11:06:55

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że 30 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Tematem będzie budowa suszarni odpadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków "Południe". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  


Uwaga! Przerwa w dostawie wody.

2016-04-26 08:36:47

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości przy ul. Chałubińskiego, Obwodowej, Boduena, Cytadela, Obrońców Modlina, Mieszka I, na odcinku od Bramy Ostrołęckiej do wiaduktu.

Przepraszamy za utrudnienia.


Modlin Twierdza - przerwa w dostawie wody 29.03. -01.04.2016 r.

2016-03-29 09:00:48

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w w dniach od 29.03.2016 do 01.04.2016 r. w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 01:00) nastąpią przerwy w dostawie wody na terenie dzielnicy Modlin Twierdza. Przerwy w dostawie wody związane są z realizacją inwestycji "Przebudowa zabytkowego budynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przepraszamy za utrudnienia 


Odpowiedź na "List Otwarty" byłego Prezesa ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

2016-02-18 12:36:47

W odpowiedzi na „List Otwarty” byłego Prezesa ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, opublikowany w Gazecie Nowodworskiej Nr 7 (479) z dnia 16 lutego 2016 r. domagamy się od autora „listu” sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących uczestnictwa przedstawicieli ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim w spotkaniu, czy też spotkaniach (nie mamy bowiem wiedzy nt. ich liczby), które miało/ miały miejsce w 2014 r. dotyczących budowy „kotłowni spalającej paliwa alternatywne” potocznie nazywanej „Spalarnią”

Informacje dotyczące inwestycji, którą  zamierzał zrealizować Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dotarły do nas, podobnie jak do pozostałych mieszkańców miasta  z prasy, już po jej rozpoczęciu.

Nie braliśmy, żadnego udziału w ustaleniach dotyczących zakresu inwestycji, rodzaju technologii, a tym bardziej ewentualnej „współpracy” w zakresie spalania osadów ściekowych.

Pierwsze spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele ZWiK Sp. z o.o. odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16 czerwca 2015 r. (na długo po zawarciu umowy pomiędzy Zarządem ZEC Sp. z o.o., a Wykonawcą inwestycji). W spotkaniu brali również udział Prezes Zarządu oraz Główny Technolog firmy Ekogeneracja S.A., Prezes Zarządu Firmy Ekotermika S.A., Dyrektor MZO, Naczelnik Wydziały Komunalnego, Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz Zastępca Burmistrza. Dopiero podczas tego spotkania uzyskaliśmy wiedzę o tym, że w budowanej spalarni prawdopodobnie możliwe byłoby utylizowanie odwodnionych (nie wysuszonych!) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe.

O planach budowy suszarni osadów ściekowych przedstawiciele Ekogeneracja S.A i Ekotermika S.A dowiedzieli się tego samego dnia (tj. 16 czerwca 2015 r.) po przybyciu do siedziby ZWiK Sp. z o.o.

Nie możemy inaczej, niż kłamstwem, nazwać wygłaszanych przez byłego Prezesa ZEC Sp. z o.o. tez, jakoby na podstawie wyimaginowanych spotkań i ustaleń w sprawie spalarni budowanej przez zewnętrzny podmiot (nie przez ZEC) powstał projekt suszarni osadów ściekowych („osuszarni”?!).

Suszarnia osadów, którą planujemy wybudować przy wsparciu środków unijnych, jest odrębną inwestycją, którą ze „Spalarnią” łączy jedynie lokalizacja i ewentualnie możliwość wykorzystania energii cieplnej z ZEC Sp. z o.o. O planach realizacji inwestycji informujemy nieustannie na sesjach Rady Miasta, w prasie. Na kolejnych etapach realizacji – przed rozpoczęciem budowy, sporządzony będzie raport oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyżej przedstawionymi FAKTAMI domagamy się sprostowania informacji, które nie maja nic wspólnego z rzeczywistością.


Uwaga Mieszkańcy Modlina Twiedzy

2016-01-14 11:13:49

Informujemy mieszkańców Modlina Twierdzy, że w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Modlin Twierdza”, konieczna jest okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu. Podchloryn może wpływać na smak i zapach wody, która może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Przepraszamy za utrudnienia.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia